ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

„Big Marketing Day Nyereményjáték 2019”
Facebook promóciós játék
Azonosító: fb_bigmarketingdaynyeremenyjatek2019_2019_02
RG Stúdió Kft.

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

RG Stúdió Kft.
7623 Pécs, Ungváru. 47.
e-mail: info@rgstudio.hu
Tel.: +36 70 338 21 16, +36 30 539 35 56 számokon
Ügyvezető: Schmidt Zsuzsanna

 

DPO neve és elérhetőségei:

dr. Teker Orsolya LL.M. adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász
e-mail: adatvedelmitisztviselo@rgstudio.hu

 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja és jogalapja:

Az adatkezelés célja a RG Stúdió Kft. által a https://www.facebook.com/rgstudio/ Facebook profil alatt szervezett, a Facebook platformjain futó adatbázisépítő játékban való részvétel biztosítása, hírlevélfeliratkoztatás, nyertesek sorsolása, értesítése, játékban résztvevők e-mail címére Rg Stúdió Kft. reklámajánlatainak, kedvezményeinek, híreinek eljuttatása, továbbá Facebook + AdWords célközönség lista illetve Facebook + AdWords hasonló célközönség lista létrehozása.
Az adatkezelés jogalapja:
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont:
hozzájárulás - a nyereményekhez esetlegesen felmerülő SZJA és más járulékfizetési kötelezettség teljesítése céljából:
- GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)


Érintettek köre:

A „Big Marketing Day Nyereményjáték 2019” elnevezésű, Facebook platformjain meghirdetett adatbázis-építő promóciós játékban résztvevők.


A személyes adatok címzettjei:

RG Stúdió Kft. munkatársai, adatfeldolgozói.

Nyertesek adatai tekintetében: https://www.facebook.com/rgstudio oldal követői (Az adatok megadásával a nyertesek adategyeztetés során közölt személyes adatait Adatkezelő/Szervező a nyertesek névsorában közzéteszi. A nyertes neve a https://www.facebook.com/rgstudio oldalon kihirdetésre kerül.)


Adatfeldolgozó

Hírlevelezés:
A promóciós játék során keletkező a-datbázis az RG Stúdió Kft. hírlevél- és edm listájára kerül, az adatok kezelése az RG Stúdió Kft. weboldalán (https://rgstudio.hu/) közzétett Adatke-zelési tájékoztató szerint történik.

Facebook + AdWords célközönség lista, valamint Facebook + AdWords hasonló célközönség lista:
A promóciós játék során keletkező a-datbázist RG Stúdió Kft. a Facebook és AdWords hírdetés célzási lehetőségeit igénybe véve, célközönség és hasonló célközönség létrehozására fogja használni, így ezzel kapcsolatban a Facebook és a Google szabályzata is irányadó.


Tájékoztatás az érintetti jogokról

Az adat alanya (érintett) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyes-bítését, annak törlését vagy kezelésének korlátozását.


Hova küldheti a személyes adatkezelési kérdéseit és kéréseit?

Postai úton:
RG Stúdió Kft.
7623 Pécs, Ungvár utca 47.

E-mail-en: info@rgstudio.hu

DPO felé közvetlenül: adatvedelmitisztviselo@rgstudio.hu

 

Az adatkezelés megtagadásával járó következmény:

Játékban való részvétel és a hírlevélre feliratkozás ellehetetlenül.


Az érintett személyes adatok kategóriái:

név,
e-mail-cím,
a hírdetési kampányazonosítók (azo-nosítja, hogy melyik hírdetés útján jött a feliratkozó),
a játék regisztráció időpontja.


A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, illetve időtartamának meghatározásának szempontjai:

Az adatok a promóciós játék lezárását követően a hírlevél- és edm-listára kerülnek, a játék céljának megfelelően. A hírlevélről minden hírlevél alján le lehet feltétel nélkül iratkozni (hozzájárulás visszavonása), továbbá kérhető az adott elérhetőségeken az adatok feltétel nélküli törlése.


Panasztételi lehetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 (1) 391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu